Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nästa publicering: 2018-05-30

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Korrigering 2018-03-13

Korrigering har gjorts i tabell ”BNP och förädlingsvärde (ENS2010) efter producent och transaktionspost. År 1993 - 2015” och ”Förädlingsvärdets delkomponenter (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007 och transaktionspost, löpande priser. År 1993 – 2015” i Statistikdatabasen.

Korrigeringen avser värden i löpande priser för åren 2006-2012 för arbetsgivarens kollektiva avgifter och övriga produktionsskatter samt värden i löpande priser för åren 1993-2012 för kapitalförslitning.

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

0,9 %

Referenstid: kvartal 4 2017 jämfört med föregående period

Bruttonationalprodukt (BNP)

4 604 205

miljoner kronor

Referenstid: 2017

Bruttonationalinkomst (BNI)

4 670 713

miljoner kronor

Referenstid: 2017

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

3,3 %

Referenstid: kvartal 4 2017 jämfört med samma period föregående år

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita

458

tusen kronor

Referenstid: 2017

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita

464

tusen kronor

Referenstid: 2017

Statistiknyheter

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2017

2018-02-28

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,9 procent fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet. Det var främst exporten som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2016 steg BNP med 3,3 procent. BNP för helåret 2017 var 2,4 procent högre än år 2016.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2015 SM 2017-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2014 SM 2016-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013 SM 2015-09-11
Hushållssektorn i nationalräkenskaperna – inkomster, konsumtion och sparande för olika hushållsgrupper Rapport 2014-10-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2012 SM 2014-09-18
MIS 2014:1. Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014, Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000, Indelning efter juridisk form, JURFORM Rapport 2014-07-02
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2011 SM 2013-09-13
Yearbook on Productivity 2012 Rapport 2012-12-20
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2010 SM 2012-09-14
Yearbook on Productivity 2011 Rapport 2011-12-15
BNP/Kvartal 2011:2. Snabbversion Tidskrift 2011-07-29
BNP/Kvartal 2011:1 Tidskrift 2011-05-27
BNP/Kvartal 2010:4 Tidskrift 2011-03-01
Yearbook on Productivity 2010 Rapport 2010-12-21
BNP/Kvartal 2010:3. Korrigerad 2010-12-08 Tidskrift 2010-11-29
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2008 SM 2010-11-29
BNP/Kvartal 2010:2. Korrigerad 2010-09-08 Tidskrift 2010-09-08
BNP/Kvartal 2010:2. Snabbversion Tidskrift 2010-07-30
BNP/Kvartal 2010:1 Tidskrift 2010-05-28
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2007 SM 2010-05-06
BNP/Kvartal 2009:4. Korrigerad version 2010-03-24 Tidskrift 2010-03-01
Yearbook on Productivity 2009 Rapport 2009-12-15
BNP/Kvartal 2009:3 Tidskrift 2009-11-27
BNP/Kvartal 2009:2 Tidskrift 2009-09-11
BNP/Kvartal 2009:2 Snabbversion Tidskrift 2009-07-31
BNP/Kvartal 2009:1 Tidskrift 2009-05-29
BNP/Kvartal 2008:4 Tidskrift 2009-02-27
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2006 SM 2008-12-30
Yearbook on Productivity 2008 Rapport 2008-12-23
BNP/Kvartal 2008:3 Tidskrift 2008-11-28
BNP/Kvartal 2008:2 Tidskrift 2008-09-12
BNP/Kvartal 2008:2 Snabbversion Tidskrift 2008-08-01
BNP/Kvartal 2008:1 Tidskrift 2008-05-30
BNP/Kvartal 2007:4 Tidskrift 2008-02-29
Illegal Activities in the Swedish National Accounts Rapport 2008-02-14
Yearbook on Productivity 2007 Rapport 2008-01-16
Nationalräkenskaper 1993–2005 SM 2007-12-28
BNP/Kvartal 2007:3 Tidskrift 2007-11-29
BNP/Kvartal 2007:2 Tidskrift 2007-09-18
BNP/Kvartal 2007:1 Tidskrift 2007-05-30
BNP/Kvartal 2006:4 Tidskrift 2007-03-01
Nationalräkenskaper 2000–2005 SM 2006-12-29
Yearbook on Productivity 2006 Rapport 2006-12-20
BNP/Kvartal 2006:3 Tidskrift 2006-12-01
BNP/Kvartal 2006:2 Tidskrift 2006-09-20
BNP/Kvartal 2006:1 Tidskrift 2006-06-05
Yearbook on Productivity 2005 Rapport 2006-05-15
Nationalräkenskaper 1999–2004 SM 2005-12-30
BNP/Kvartal 2005:3 Tidskrift 2005-12-06
BNP/Kvartal 2005:2 Tidskrift 2005-09-22
BNP/Kvartal 2005:1 Tidskrift 2005-06-08
Illegal verksamhet – försöksberäkningar av prostitution, droger samt smuggling av alkohol och tobak Rapport 2005-04-01
BNP/Kvartal 2004:4 Tidskrift 2005-03-08
Nationalräkenskaper 1998–2003 SM 2004-12-22
Nationalräkenskaper 1997–2002 SM 2004-02-13
BNP/Kvartal 2003:3 Tidskrift 2003-12-04
BNP/Kvartal 2003:2 Tidskrift 2003-09-25
BNP/Kvartal 2003:1 Tidskrift 2003-06-06
BNP/Kvartal 2002:4 Tidskrift 2003-03-06
Nationalräkenskaper 1996–2001 SM 2003-02-21
BNP/Kvartal 2002:3 Tidskrift 2002-12-05
BNP/Kvartal 2002:2 Tidskrift 2002-09-25
BNP/Kvartal 2002:1 Tidskrift 2002-06-20
BNP/Kvartal 2001:4 Tidskrift 2002-03-11
Nationalräkenskaper 1995–2000 SM 2002-01-15

Artiklar

Aktuellt

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0103