Till innehåll på sidan

Arbetsmarknad

Undersökningar om Arbetsmarknad

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Arbetskraft Arbetslöshet Arbetsmarknad Sysselsatta Ungdomsarbetslöshet

Arbetskraftsbarometern

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmarknad Bristyrken Utbildning

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Rapporten presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. Detta görs bland annat genom att studera strömmarna genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden samt utbildningskravens förändringar på olika delar av arbetsmarknaden.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetskraft Arbetsmarknad Utbildning

Analyser om utbildning och arbetsmarknad

Statistiken beskriver sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad, som till exempel utvecklingen av arbetskrafts- och utbildningsdeltagande. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter samt i serien Information om utbildning och arbetsmarknad.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmarknad Utbildning

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Publikationen innehåller olika kommenterande eller analyserande artiklar med inriktning mot näringsliv och arbetsmarknad.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmarknad Näringsliv

Inträdet på arbetsmarknaden

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmarknad Gymnasieskola Universitet och högskola

Integration – statistik och analys

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Arbetsmarknad Demografi Demokrati Hälsa och ohälsa In- och utvandring Inkomst Integration