Till innehåll på sidan

Järnvägar

Undersökningar om Järnvägar

Bantrafik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Bantrafikskador

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen för olyckor på järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägar, Trafikolyckor

Järnvägstransporter

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Punktlighet på järnväg

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten och tillförlitligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige.

Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik