Till innehåll på sidan

Järnvägar

Undersökningar om Järnvägar

Bantrafik

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik

Bantrafikskador

Statistiken beskriver utvecklingen för olyckor på järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Järnvägar Trafikolyckor

Järnvägstransporter

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik

Punktlighet på järnväg

Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten och tillförlitligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik