Till innehåll på sidan

Konjunktur

Undersökningar om Konjunktur

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i statlig sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för privat sektor, kommuner och regioner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Konjunktur Lön

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i kommuner. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt regioner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Konjunktur Lön

Konjunkturstatistik, löner för regioner (KLR)

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i regioner. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt kommuner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Konjunktur Lön

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i privat sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig sektor, kommuner och regioner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Arbetade timmar Konjunktur Lön

Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor

Denna statistik uppdateras inte längre. Publiceringen av konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor (AM47), som har varit en sammanställning av konjunkturlönestatistiken för privat och offentlig sektor, upphörde årsskiftet 2008/2009.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Konjunktur Lön

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbetskraft Arbetslöshet Konjunktur Sysselsatta

Regionalräkenskaper

Regionalräkenskaperna är den regionala motsvarigheten till nationalräkenskaperna. Statistiken omfattar bruttoregionprodukter (BRP), lönesummor, medelantal sysselsatta, fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster per region.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Nationalräkenskaper, tidigare definitioner

I september 2014 övergick Sverige till att beräkna nationalräkenskaperna enligt EU-förordningen ENS 2010. Nationalräkenskapernas tidigare definitioner avser beräkningar enligt de tidigare regelverken ENS 1995 och SNA 1968, samt tabeller från före den allmänna översynen 2019.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

Publikationen ger en bild av läget i den svenska ekonomin varje månad. Här finns också fördjupande artiklar med utgångspunkt i den ekonomiska statistiken. Publikationen vänder sig till dem som är intresserade av att följa den ekonomiska utvecklingen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur