Till innehåll på sidan

Lager

Undersökningar om Lager

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar används som underlag för BNP beräkningarna och ger kvartalvis information om variationerna i handelns lager.

Företagsekonomi, Lager

Industrins lager

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av industrins lager med fördelning på lagertyper, såväl totalt som uppdelat på branscher. Lagerstatistik för industrin publiceras i en gemensam statistiknyhet tillsammans med lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar.

Företagsekonomi, Industri, Lager