Till innehåll på sidan

Lastbilar

Undersökningar om Lastbilar

Fordon

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Bilar Fordon Lastbilar

Varutransporter med lätta lastbilar

Statistiken uppdateras inte längre.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Lastbilar

Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Statistiken visar inrikes- och utrikesverksamhet för svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelning.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Lastbilar Körsträckor

Körsträckor med svenskregistrerade fordon

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på mätarställningsuppgifter som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktningar.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Bilar Fordon Lastbilar Körsträckor