Till innehåll på sidan

Miljö

Artiklar om Miljö

Svenska utsläpp fortsätter att minska

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska. Under årets första kvartal minskade de med 5 procent jämfört med motsvarande period 2020, visar preliminär statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Miljö Klimat

Svenska utsläpp minskade under coronaåret 2020

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2020 med tio procent jämfört med 2019, visar preliminär statistik från SCB. Samtidigt krympte Sveriges BNP med 2,8 procent.

Övrigt Etiketter: BNP Ekonomi Miljö Utsläpp

Hushållens avfall i Sverige

Sopor, skräp, avfall – det finns många namn på allt det som blir över. Hur vi väljer att göra oss av med det påverkar miljön. År 2018 slängde de svenska hushållen 4,5 miljoner ton avfall. En hel del av avfallet hade vi i stället kunnat ta tillvara på olika sätt. En liten del av avfallet, ungefär nio procent, är farligt avfall. Det farliga avfallet består av till exempel kemikalier och batterier.

Snabba fakta Etiketter: Avfall Miljö

Återvinning av förpackningar i Sverige

År 2020 försågs den svenska marknaden med 1,4 miljoner ton förpackningar för olika typer av varor. Vi är bäst på att återvinna glas, pantburkar av aluminium och PET-flaskor med pant. De förpackningar som inte går till materialåtervinning hamnar främst i soporna och går till energiåtervinning.

Snabba fakta Etiketter: Miljö

Utsläpp av växthusgaser i Sverige

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Snabba fakta Etiketter: Miljö Utsläpp Växthusgaser

Elektricitet i Sverige

Ett av de vanligaste sätten att förse samhället med energi är genom att producera och distribuera elektricitet. Elen behövs bland annat för att bostäder, näringsliv och offentlig service ska fungera. Cirka 80 procent av elen kommer från vattenkraft och kärnkraft.

Snabba fakta Etiketter: El Miljö