Till innehåll på sidan

Omsättning

Undersökningar om Omsättning

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar insatta ekonomiska resurser för högskolans verksamhet och beskriver universitetens och högskolornas ekonomi.

Forskning och utveckling, Omsättning, Universitet och högskola

Innovationsverksamhet i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av de aktiviteter och utgifter svenska företag med 10 anställda eller fler har utfört och haft i sin innovationsverksamhet. Bland annat visas vilka typer av innovationer företagen introducerat under en treårsperiod fördelat på produkt-, process-, marknadsförings- och organisatoriska innovationer.

Forskning och utveckling, Innovationer, Omsättning, Utgifter

Omsättning inom tjänstesektorn

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Handel, Index, Omsättning

Omsättningsstatistik för näringslivet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar omsättning, moms och export per bransch. Uppgifterna bygger på företagens momsdeklarationer som lämnas in till Skatteverket. På uppdrag kan SCB även ta fram statistik på annan information från momsdeklarationen, exempelvis omsättning för varor med en särskild momssats.

Företag, Försäljning, Import och export, Omsättning, Moms

Industrins orderingång och omsättning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Industri, Omsättning, Order

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland.

Anställda, Företag, Omsättning, Internationella företag

Inkvarteringsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtverket

Statistiken visar månadsvis gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. Statistiken publiceras på länsnivå, men kan brytas ned till låg regional nivå.

Besöksnäring, Företagsekonomi, Gästnätter, Hotell, Omsättning, Turism