Till innehåll på sidan

Patienter

Undersökningar om Patienter

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård

Statistiken visar bland annat antalet patienter som vårdats, fördelat på sjukdomsgrupper, ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Patienter Hälso- och sjukvård

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård

Statistiken beskriver personer som vårdats på sjukhus för en skada, förgiftning eller till följd av en yttre orsak (omständighet). Fördelningar över skadediagnoser och yttre orsaker redovisas.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Olyckor Patienter Hälso- och sjukvård