Till innehåll på sidan

Personalutbildning

Undersökningar om Personalutbildning

Personalutbildningsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad. Statistik om deltagande i personalutbildning redovisas i Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning.

Kompetensutveckling, Personalutbildning, Vuxenutbildning

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, hushållstyp, födelseland, kön och ålder. Undersökningen är gemensam för EU och gjordes första gången i Sverige 2005/2006 och sedan 2012. Jämförbara resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Icke-formell utbildning, Personalutbildning, Vuxenutbildning