Till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvård

Undersökningar om Hälso- och sjukvård

Assisterad befruktning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Nedlagd sedan 2008. Sista redovisningsår avser 2005.

Barn, Familj, Fruktsamhet, Hälso- och sjukvård, Reproduktion

Statistik om nyupptäckta cancerfall

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat antal diagnostiserade tumörer och antal diagnostiserade tumörer per 100 000 invånare per år för olika typer av cancer fördelat på ålder och kön.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser).

Barn, Familj, Fruktsamhet, Födda och döda, Hälso- och sjukvård

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat antalet patienter som vårdats, fördelat på sjukdomsgrupper, ålder och kön.

Hälsa och ohälsa, Patienter, Hälso- och sjukvård

Statistik om hjärtinfarkter

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antal personer som vårdats i sluten vård för akut hjärtinfarkt och uppgifter om avlidna med hjärtinfarkt som dödsorsak efter ålder, kön och län.

Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken beskriver personer som vårdats på sjukhus för en skada, förgiftning eller till följd av en yttre orsak (omständighet). Fördelningar över skadediagnoser och yttre orsaker redovisas.

Hälsa och ohälsa, Olyckor, Patienter, Hälso- och sjukvård

Fosterskador och kromosomavvikelser

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar fosterskador och kromosomavvikelser hos nyfödda barn, både levande födda och dödfödda, och hos foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskador.

Barn, Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Aborter

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar verkställda aborter fördelat efter abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter, kvinnans ålder och kommun.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Reproduktion

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar hur många personer som fått kommunal hälso- och sjukvård bland annat fördelat på ålder och kön.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Omsorg, Äldreomsorg

Statistik om dödsorsaker

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och dödsorsaker under första levnadsåret fördelat på ålder och kön.

Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (HSSA)

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Publikationen innehåller främst uppgifter hämtade ur existerande publikationer. Socialstyrelsen gav ut årsboken under perioden 1995–2002. Sedan 2004 publiceras istället fyra separata publikationer. De innehåller i varierande utsträckning de tabeller som tidigare ingått i årsboken.

Hälso- och sjukvård

Statistik om läkemedel

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat uppgifter om antal patienter och totala kostnader för olika substanser och läkemedelsgrupper.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Läkemedel

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och innehavare av specialistbevis fördelat på arbetsmarknadsstatus och näringsgren. Denna statistik ingår i Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter arbetsmarknadsstatus. Därför uppdateras inte denna sida med ny statistik.

Anställda, Arbete, Hälso- och sjukvård, Sysselsatta, Yrke

Hälso- och sjukvårdens verksamhet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Produkten är nedlagd från och med 2008, sista redovisningsår avser 2006.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens kostnader

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Produkten är nedlagd från och med 2008, sista redovisningsår avser 2006.

Hälso- och sjukvård

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Anställda, Arbete, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Sysselsatta, Yrke