Till innehåll på sidan

Skatt

Undersökningar om Skatt

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Statistiken visar utvecklingen av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Varje kvartal publiceras statistiken som bygger på arbetsgivardeklarationer från företag. Statistiken finns bland annat per sektor och näringsgren.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Lön Lönesummor Skatt

Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Statistiken visar lönesummor, preliminär A-skatt och vilka sociala ersättningar som betalas ut. Uppgifterna som baseras på arbetsgivardeklarationer (AGI) och kontrolluppgifter (KU) kan tas fram efter region, sektor och näringsgren.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Lön Lönesummor Skatt

Longitudinell individdatabas (LINDA)

LINDA är en urvalsbaserad longitudinell individdatabas som i första hand riktar sig till forskare. Det huvudsakliga syftet med databasen är att ge forskare möjligheten att studera inkomstutveckling för olika grupper under en lång tid. Data finns för åren 1968–2018. LINDA uppdateras inte längre.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomst Skatt Välfärd

Inkomster och skatter

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomst Lön Pension Skatt Välfärd

Taxeringsutfallet

Taxeringsutfallet sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomst Skatt Taxering

Miljöräkenskaper

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bränsle Grön ekonomi Konsumtion Miljö Skatt Utsläpp Klimatgaser Växthusgaser