Till innehåll på sidan

SNI

Undersökningar om SNI

Företagsdatabasen (FDB)

Företagsdatabasen (FDB) är ett register över samtliga företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. FDB har en central roll som urvalsram och samordningsinstrument för statistikproduktionen inom SCB. Detta gäller framförallt för den ekonomiska statistiken. FDB är också ett basregister i SCB:s registersystem. SCB har enligt riksdagsbeslut sedan 1963 i uppdrag att föra ett register över företag och deras arbetsställen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsställen Företag SNI