Till innehåll på sidan

Studenter

Undersökningar om Studenter

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Doktorander Examen Forskning och utveckling Studenter Universitet och högskola Utbildning

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Examen Studenter Universitet och högskola Utbildning

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiken visar sökande och antagna till högskoleutbildning med fokus på dem som inte tidigare studerat i högskolan, indelade efter kön, ålder, program och universitet/högskola.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Studenter Universitet och högskola Utbildning

Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Examen Studenter Universitet och högskola Utbildning

Internationell studentmobilitet i högskolan

Statistiken visar bland annat antal in- och utresande studenter efter kön och ålder, antal utbytesstudenter och så kallade freemover-studenter, samt antal betalande studenter efter geografiskt område och land.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Studenter Universitet och högskola Utbildning

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor

Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarnivå och aktiva doktorander.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Doktorander Studenter Universitet och högskola Utbildning

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Statistiken visar olika grupper av nybörjare i högskolan och övergångsfrekvensen till utbildning på forskarnivå, samt beskriver för vissa årskullar påbörjad svensk högskoleutbildning vid viss ålder efter föräldrarnas utbildningsnivå.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Doktorander Studenter Universitet och högskola Utbildning Utbildningsnivå

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistik om utbetalning och beviljning av studiestöd publiceras i en databas på CSN:s (Centrala studiestödsnämnden) webbplats. Här finns uppgifter för många år tillbaka, vissa ända från 2001. Äldre statistik (från 1965) finns i pdf-format.

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Etiketter: Elever Folkhögskola Grundskola Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola Utbildning Utbildningsnivå Vuxenutbildning Studiestöd

Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola

Övergång gymnasieskola-eftergymnasiala utbildningar

Statistiken visar hur många och hur stor andel av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i eftergymnasiala utbildningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola