Till innehåll på sidan

Studenter

Artiklar om Studenter

Föräldrars utbildningsnivå och närhet till universitet viktiga faktorer för högskolestudier

Om dina föräldrar är akademiker och du bor i närheten av ett universitet eller en högskola är det betydligt mer troligt att du kommer att studera vidare efter gymnasiet. Skillnaderna är dock stora mellan landets kommuner, även när det gäller hur lång tid det tar innan högskolestudierna påbörjas.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Studenter Universitet och högskola Utbildningsnivå

Vanligaste lägenheten i landet är en tvåa

Hösten är något av en flyttsäsong. En del får nytt jobb i en annan del av landet, andra börjar på högskolan långt hemifrån. I Sverige finns det nästan 5,1 miljoner bostäder, varav hälften är lägenheter.

Övrigt Etiketter: Boende Bostäder Studenter

Dyrt att studera utomlands som free-mover

Att studera utomlands innebär ofta avgifter och andra extra kostnader, i alla fall om man ordnar utlandsstudierna själv. Därför har de som har ordnat sina utlandsstudier själva också betydligt högre genomsnittliga studieskulder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Studenter Universitet och högskola Utbildning Studiestöd

Bättre etablering på arbetsmarknaden bland utbytesstudenter

Cirka 15 procent av alla examinerade från en svensk högskola har studerat utomlands. Majoriteten av dem har ordnat studierna på egen hand. Andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden är dock högst för de som varit utomlands inom ramen för ett utbytesprogram och sämre för de som ordnat studierna på egen hand.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Studenter Sysselsatta Utbildning