Till innehåll på sidan

Studenter

Artiklar om Studenter

Dyrt att studera utomlands som free-mover

Att studera utomlands innebär ofta avgifter och andra extra kostnader, i alla fall om man ordnar utlandsstudierna själv. Därför har de som har ordnat sina utlandsstudier själva också betydligt högre genomsnittliga studieskulder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Studenter Universitet och högskola Utbildning Studiestöd

Bättre etablering på arbetsmarknaden bland utbytesstudenter

Cirka 15 procent av alla examinerade från en svensk högskola har studerat utomlands. Majoriteten av dem har ordnat studierna på egen hand. Andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden är dock högst för de som varit utomlands inom ramen för ett utbytesprogram och sämre för de som ordnat studierna på egen hand.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Studenter Sysselsatta Utbildning