Till innehåll på sidan

Taxeringsvärde

Undersökningar om Taxeringsvärde

Fastighetstaxeringar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Fastigheter, Lokaler, Taxering, Taxeringsvärde