Till innehåll på sidan

Utgifter

Undersökningar om Utgifter

Hushållens ekonomi (HEK)

Undersökningen har avslutats. Inkomststatistik för hushåll är numera en del av undersökningen Inkomster och skatter. Statistik om utgifter för boende ingår i undersökningen Boendeutgifter. Statistik om boende för hushåll redovisas i undersökningen Hushållens boende.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Hushåll Inkomst Utgifter Välfärd

Hushållens utgifter (HUT)

Statistiken visar utgifter för olika hushållsgrupper och hur utgifterna fördelas mellan olika varor och tjänster. En av statistikens viktigaste uppgifter är att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i ett eller annat avseende. Undersökningen har gjorts sedan 1958.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Hushåll Konsumtion Utgifter Välfärd

Forskning och utveckling i Sverige

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskare Forskning och utveckling Investeringar Utgifter

Innovation i företagssektorn

Statistiken belyser innovationsverksamhet i svenska företag med 10 eller fler anställda. Bland annat illustreras vilken typ av innovation företagen introducerat och vilka innovationsrelaterade aktiviteter som genomförts under en referensperiod om tre år.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskning och utveckling Innovationer Omsättning Utgifter

Statliga anslag till forskning och utveckling

Statistiken visar bland annat beräknade FoU-medel i statsbudgeten efter utgiftsområde, ändamål och mottagande enheter och beräknade FoU-medel från forskningsstiftelser efter ändamål och mottagande enheter. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskning och utveckling Investeringar Utgifter

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Grundskola Gymnasieskola Universitet och högskola Utgifter