Till innehåll på sidan

Utsläpp

Artiklar om Utsläpp

Utsläppen från flyget fortsätter att öka

Utsläppen från den svenska flygbranschen ökade med 140 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period förra året, visar ny statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Miljö Utsläpp

Svenska utsläpp minskade med ett ton per person under pandemin

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion minskade med drygt ett ton per person under pandemiåret 2020, visar ny statistik från SCB. Minskningen från hushållens konsumtion berodde till störst del på färre transporter.

Övrigt Etiketter: Konsumtion Miljö Utsläpp

Svenska utsläpp nästan oförändrade

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin var nästan oförändrade under årets första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol, visar preliminär statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Miljö Utsläpp

Svenska utsläpp ökade förra året

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade under 2021 i jämförelse med 2020, visar preliminär statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: BNP Ekonomi Utsläpp

Svenska utsläpp fortsätter att öka

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att öka efter nedgången under pandemins första år. Den främsta orsaken är ett ökat flygresande.

Övrigt Etiketter: BNP Miljö Utsläpp

Svenska utsläpp minskade under coronaåret 2020

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2020 med tio procent jämfört med 2019, visar preliminär statistik från SCB. Samtidigt krympte Sveriges BNP med 2,8 procent.

Övrigt Etiketter: BNP Ekonomi Miljö Utsläpp

Utsläpp av växthusgaser i Sverige

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 35 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Snabba fakta Etiketter: Miljö Utsläpp Växthusgaser