Till innehåll på sidan

Val

Undersökningar om Val

Allmänna val, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Röstberättigade Val Valdeltagande

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Politik Röstberättigade Val Valdeltagande

Allmänna val, valundersökningen

Statistiken visar väljarbeteenden vid riksdagsvalet. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Allmänna val, nominerade och valda

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Europaparlamentsval, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning. Resultaten redovisas främst på läns- och kommunnivå.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Röstberättigade Val Valdeltagande

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner. Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Politik Röstberättigade Val Valdeltagande

Europaparlamentsval, valundersökningen

Statistiken visar väljarbeteenden vid Europaparlamentsval. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Folkomröstningar, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande och giltiga valsedlars fördelning efter röstningsalternativ. I folkomröstningen 2003 löd frågeställningen ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta” och röstningsalternativen var ”Ja” och ”Nej”. Resultaten redovisas för riket och på läns- och kommunnivå.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Politik Röstberättigade Val Valdeltagande

Folkomröstningar, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagande i folkomröstningar i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder och inkomst. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Politik Val Valdeltagande

Folkomröstningar, valundersökningen

Statistiken visar väljarbeteenden vid folkomröstningar. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Europaparlamentsval, nominerade och valda

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Partisympatiundersökningen (PSU)

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

Statistiken visar förtroendevalda efter kön, ålder, region och födelseland. Undersökningen är en totalundersökning av alla förtroendevalda och har genomförts av SCB år 2003, 2007, 2011, 2015 och 2019.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Förtroendeuppdrag Politik Val

Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och regioner

Statistiken visar bland annat styrande majoritet, nämndorganisation, partistöd och samverkansmöjligheter och används för att visa den lokala demokratins utveckling och funktionssätt.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Fullmäktige Politik Val