Till innehåll på sidan

Vuxenutbildning

Undersökningar om Vuxenutbildning

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola, Vuxenutbildning, Studiestöd

Personalutbildningsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad. Statistik om deltagande i personalutbildning redovisas i Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning.

Kompetensutveckling, Personalutbildning, Vuxenutbildning

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, hushållstyp, födelseland, kön och ålder. Undersökningen är gemensam för EU och gjordes första gången i Sverige 2005/2006 och sedan 2012. Jämförbara resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Icke-formell utbildning, Personalutbildning, Vuxenutbildning

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

PIAAC står för Programme for International Assessment of Adult Competencies. Det är den största internationella undersökningen om vuxnas färdigheter som någonsin genomförts. Undersökningen mäter tre kunskapsområden som är läsfärdigheter, räknefärdigheter och problemlösningsförmåga. I dagens informationssamhällen anses dessa färdigheter vara viktiga grundstenar för att vuxna ska klara sig väl i arbets- och samhällslivet.

Vuxenutbildning