Till innehåll på sidan

Missbruk och beroende

Undersökningar om Missbruk och beroende

Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar insatser avseende bistånd för boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, frivillig institutionsvård, familjehemsvård och tvångsvård på institution för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem.

Omsorg, Missbruk och beroende, Socialtjänst

Statistik om förvaltningsrättsbeslut enligt LVM

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruk- och beroendeproblem.

Missbruk och beroende, Socialtjänst

Statistik om missbrukarvård enligt LVM

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem.

Missbruk och beroende, Socialtjänst