Till innehåll på sidan

Socialtjänst

Undersökningar om Socialtjänst

Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar insatser avseende bistånd för boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, frivillig institutionsvård, familjehemsvård och tvångsvård på institution för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem.

Omsorg, Missbruk och beroende, Socialtjänst

Insatser för barn och unga – mängduppgifter

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar socialtjänstens insatser för barn och unga och innehåller uppgifter om individinriktade insatser för barn och unga som görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Barn, Familj, Omsorg, Socialtjänst

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar omfattningen av omedelbara omhändertaganden och placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga i åldern 0–20 år.

Barn, Familj, Omsorg, Socialtjänst

Statistik om kommunal familjerådgivning

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Statistiken innehåller mängduppgifter om rådgivning som bedrivits eller bekostats av samtliga kommuner i Sverige. Syftet med statistiken är att visa omfattningen av den kommunala familjerådgivningen. År 2017 blir sista året Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om kommunal familjerådgivning. Från och med 2018 publiceras den istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Familj, Separationer, Socialtjänst

Statistik om förvaltningsrättsbeslut enligt LVM

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruk- och beroendeproblem.

Missbruk och beroende, Socialtjänst

Statistik om missbrukarvård enligt LVM

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem.

Missbruk och beroende, Socialtjänst

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar socialtjänstens boendeinsatser och anhörigstöd till vuxna personer som inte har ett eget missbruk.

Socialtjänst

Statistik om socialtjänstinsatser för äldre

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antalet äldre personer med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsplats.

Omsorg, Äldreomsorg, Socialtjänst

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antalet personer med funktionsnedsättning med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat boendestöd, hemtjänst och boende.

Omsorg, Socialtjänst, Funktionsnedsättning

Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt till personer i åldern 0–64 år med funktionsnedsättning. I statistiken syns fördelningen mellan insatser utförda i enskild och kommunal regi.

Omsorg, Äldreomsorg, Socialtjänst, Funktionsnedsättning