Till innehåll på sidan

Studiestöd

Undersökningar om Studiestöd

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola, Vuxenutbildning, Studiestöd

Studieskulder och inbetalning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om låntagarna och skuldstorlekar för studielånen samt återkrav av studiestöd.” önskar vi ändras till ”Statistiken ger information om låntagarna och skuldstorlekar för studielånen samt återkrav och inbetalning av studiestöd. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Tillgångar och skulder, Studiestöd