Till innehåll på sidan

Studiestöd

Undersökningar om Studiestöd

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Etiketter: Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola Vuxenutbildning Studiestöd

Studieskulder och inbetalning av studiestöd

Statistiken ger information om låntagarna och skuldstorlekar för studielånen samt återkrav och inbetalning av studiestöd. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Etiketter: Tillgångar och skulder Studiestöd