Till innehåll på sidan

Föräldrar

Undersökningar om Föräldrar

Föräldraförsäkring

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken över föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning visar antal mottagare, antal barn, antal och andel utbetalda nettodagar samt utbetalt belopp. Statistiken är fördelad bland annat på kön, ålder, län, kommun, utbildningsnivå, dagtyp och barnets födelseår.

Barn, Inkomst, Socialförsäkring, Föräldrar

Underhållsstöd

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal barn, antal boföräldrar, antal bidragsskyldiga föräldrar samt utbetalt, debiterat och inbetalt belopp fördelat efter kön och län.

Barn, Inkomst, Socialförsäkring, Föräldrar

Jämställdhetsbonus

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal beviljade individer, antal utbetalda nettodagar och utbetalt belopp fördelat på ålder och län.

Inkomst, Jämställdhet, Socialförsäkring, Föräldrar