Till innehåll på sidan

Funktionshinder

Undersökningar om Funktionshinder

Vårdbidrag

Statistiken visar antal mottagare, antal barn och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län, omfattning på vårdbidraget och nivå på merkostnadsersättningen.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Inkomst Socialförsäkring Funktionshinder

Assistansersättning

Statistiken visar antal assistansberättigade och antalet beviljade timmar per vecka fördelat på ålder, personkrets, län och typ av anordnare.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Socialförsäkring Funktionsnedsättning Funktionshinder Handikapp

Bilstöd

Statistiken visar antal personer med beviljat bilstöd fördelat på ålder och bidragsgrupp.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Bidrag Inkomst Socialförsäkring Funktionshinder Handikapp

Handikappersättning

Statistiken visar antal mottagare och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län och ersättningsnivå.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Socialförsäkring Funktionshinder