Till innehåll på sidan

Kollektivtrafik

Undersökningar om Kollektivtrafik

Bantrafik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Järnvägstransporter

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.

Ekonomi, Persontransport, Kollektivtrafik

Punktlighet på järnväg

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten och tillförlitligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige.

Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik