Till innehåll på sidan

Kollektivtrafik

Undersökningar om Kollektivtrafik

Bantrafik

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik

Järnvägstransporter

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Ekonomi Persontransport Kollektivtrafik

Punktlighet på järnväg

Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten och tillförlitligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik