Till innehåll på sidan

Brott

Undersökningar om Brott

Anmälda brott

Statistiken visar typ av brott som anmälts och registreras i riket, i län, i kommuner eller i stadsdelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott

Handlagda brott

Statistiken visar de uppklarade brottens omfattning, struktur, andelen brott som klaras upp, regionala fördelning och utveckling över tid. Statistiken baseras på beslut som fattas av polisen och åklagarna. Vissa av dessa beslut definieras som brottsuppklarande.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott Åtal

Misstänkta personer

Statistiken visar skäligen misstänkta personer fördelat på ålder, kön och regionalt för olika brottstyper. Dessutom redovisas hur många brott som de misstänkta personerna deltagit i (brottsdeltagande).

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott

Kriminalstatistik

Statistiken visar anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott Straff Dömda

Personer lagförda för narkotikabrott

Statistiken visar typ av gärning, typ av preparat och vikt, omfattningen och utvecklingen av narkotikabrottsligheten och påföljdernas inriktning och omfattning fördelat efter den lagfördes ålder och kön och var lagföringsbeslutet fattades.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott Lagförda Straff Dömda Påföljd

Kriminalvård

Statistiken visar bland annat personer dömda till fängelse som avtjänas i anstalt eller med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), personer som är villkorligt frigivna från anstalt och personer dömda till skyddstillsyn. Statistiken visar också antal häktade personer, permissioner och avvikelser.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott Lagförda Straff Dömda Påföljd

Återfall i brott – slutlig statistik

Statistiken visar personer som återfaller i lagförd brottslighet fördelat på kön, ålder samt tidigare kriminell belastning, tid till första återfall, antal återfall och risk för återfall.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott Straff Återfall i brott Påföljd

Återfall i brott – preliminär statistik

Statistiken visar personer som återfaller i lagförd brottslighet fördelat på kön, ålder samt tidigare kriminell belastning, tid till första återfall, antal återfall och risk för återfall.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott Straff Återfall i brott Påföljd

Skolundersökningen om brott (SUB)

Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott (SUB). Undersökningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras utsatthet för brott.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott

Kriminalvård - fängelse och häkte

Statistiken visar personer dömda till fängelse som avtjänar sin påföljd i anstalt. Statistiken visar också antal häktade personer, permissioner och avvikelser.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott Lagförda Straff Dömda Påföljd

Kriminalvård - frivård

Statistiken visar personer som avtjänar en verkställighet inom kriminalvårdens frivårdsverksamhet, såsom fängelsepåföljd avtjänad genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) och personer med påbörjad skyddstillsyn, villkorlig dom med samhällstjänst, ungdomsövervakning samt personer som är villkorligt frigivna från anstalt.

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Etiketter: Brott Lagförda Straff Dömda Påföljd