Till innehåll på sidan

Internationella företag

Undersökningar om Internationella företag

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Statistiken omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag Omsättning Internationella företag

Utländska företag

Statistiken visar omfattningen och förändringen i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag Internationella företag

Forskning och utveckling i internationella företag

Statistiken belyser omfattningen och förändringen av den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs i Sverige och utomlands av de 20–30 största svenskägda koncernerna. Statistiken belyser även samtliga internationella företags FoU i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Forskning och utveckling Internationella företag