Till innehåll på sidan

Körsträckor

Undersökningar om Körsträckor

Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Statistiken visar inrikes- och utrikesverksamhet för svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelning.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Lastbilar Körsträckor

Körsträckor med svenskregistrerade fordon

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på mätarställningsuppgifter som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktningar.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Bilar Fordon Lastbilar Körsträckor