Till innehåll på sidan

Agenda 2030

Undersökningar om Agenda 2030

Indikatorer för hållbar utveckling

Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Agenda 2030

Etiketter