Till innehåll på sidan

Privatekonomi

Artiklar om Privatekonomi

Sparräntor släpar efter när bolåneräntor stiger

På ett år har snitträntan för nya bolån stigit från 1,32 till 3,35 procent. Men räntor på hushållens spar- och lönekonton har inte riktigt hängt med i uppgången, visar ny statistik.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Sparande Privatekonomi

Användningen av kontanter ökade efter invasion

Sedlar och mynt används alltmer sällan i Sverige. Det är bara i julhandelstider som användningen av kontanter brukar stiga tillfälligt. Men i år förändrades mönstret. Under våren ökade kontantanvändningen rejält, visar statistiken.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Privatekonomi

Sämre ekonomi för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har sämre ekonomi jämfört med övriga befolkningen. Bland dem är det vanligare att inte kunna betala oväntade utgifter och att avstå semesterresor och fritidsaktiviteter för att man inte har råd.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Funktionsnedsättning Privatekonomi

Matpriser stiger lika kraftigt som på 80-talet

Matpriserna stiger i rask takt och än syns inget slut på uppgången. Det var flera årtionden sedan livsmedelspriserna ökade lika kraftigt som nu, visar en genomgång av SCB:s prisstatistik.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Priser Privatekonomi

Ny rapport belyser livsvillkor för personer med bakgrund utanför Europa

Personer med utomeuropeisk bakgrund har oftare sämre socioekonomiska förutsättningar än personer med svensk bakgrund. Men det finns områden där mönstren ser annorlunda ut, visar en ny rapport från SCB.

Övrigt Etiketter: Befolkning Integration Privatekonomi

Dyrare lax på årets påskbord

På påskbordet finns ofta traditionella inslag som ägg, sill, lax och godis. Den rökta och gravade laxen har blivit drygt åtta procent dyrare sedan förra påsken, medan priserna på ägg och godis är nästan oförändrade. Det visar vårt Konsumentprisindex.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Konsumentprisindex Privatekonomi

Krympflationen ger dig mindre innehåll för pengarna

Många tycker att de får mindre för pengarna nuförtiden. Och det är precis det som händer när livsmedelsförpackningarna krymper utan att priserna sjunker. Fenomenet kallas krympflation.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Konsumentprisindex Privatekonomi

Stigande elpriser varierar kraftigt i norr och söder

I december var elpriserna rekordhöga i hela Sverige. Statistiken visar att det rörliga elpriset har stigit med 184 procent i södra Sverige under de senaste tre åren.

Övrigt Etiketter: El Hushåll och ekonomi Privatekonomi

Bostadsägare väljer oftare bundna bolån

Bolåneräntorna är på historiskt låga nivåer och allt fler hushåll väljer lån med längre bindningstider. Andelen bostadslån med rörlig ränta har sjunkit från 70 till 46 procent.

Övrigt Etiketter: Banker Boende Ekonomi Privatekonomi

Mer extrajobb men mindre ersättning för tjejer än killar på gymnasiet

Färsk statistik från SCB visar att mer än hälften av gymnasieeleverna arbetade extra någon gång, även under pandemiåret 2020. Men det finns skillnader mellan könen.

Övrigt Etiketter: Jämställdhet Privatekonomi

Över hälften av alla utrikes födda barn har låg ekonomisk standard

Inte sedan mätningarna började på 70-talet har fler personer i Sverige levt med låg ekonomisk standard än nu. I ungefär var fjärde kommun levde över 70 procent av de utrikes födda barnen med låg ekonomisk standard.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Hushåll Kartor Privatekonomi

Bolån till hushållen fortsätter att öka

Trycket på bostadsmarknaden är högt på flera håll i landet. Den senaste statistiken visar att bolånen till hushåll växer i en takt på 5,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Samtidigt som bolånen växer sjunker snitträntan till rekordlåga nivåer.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Boende och byggande Privatekonomi

Fler unga satsade på aktieköp under 2020

Intresset för att köpa aktier växte under fjolåret, framför allt bland unga personer. Totalt finns det nu 1,2 miljoner aktieägare inom hushållssektorn i Sverige. Det är en ökning med 80 000 privatpersoner.

Övrigt Etiketter: Aktier Ekonomi Privatekonomi

Konsumtionslånen ökar under pandemin

Konsumtionen dämpades under pandemiåret 2020. Samtidigt fortsatte konsumtionslånen att växa. Under de senaste fem åren har konsumtionslånen ökat från cirka 181 till 260 miljarder kronor.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Corona Privatekonomi

Män med garantipension dör tidigare

Personer med garantipension får kortare liv än de som inte har garantipension. Det gäller i synnerhet män. Inte ens hälften av de ensamboende män som hade garantipension det år de fyllde 66 år levde tills de blev 80 år.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hälsa och ohälsa Pensionärer Privatekonomi

Dyrare skinka men billigare sill är julens melodi

Under senare år har priserna på flera av våra svenska julbordsfavoriter tillfälligt höjts respektive sänkts, lägligt nog just under december månad. Julskinkan har blivit dyrare, medan sill och gravad lax har blivit billigare lagom till jul.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Konsumentprisindex Privatekonomi

Vår konsumtion speglar samhällets utveckling

Sedan 1950-talet har hushållens konsumtion mätts varje år genom att titta på hur varor och tjänster ser ut i en så kallad konsumentkorg. Vad korgen består av säger inte bara något om vår konsumtion, utan också något om samhället och de värderingar som präglar vår tid.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hushåll och ekonomi Konsumentprisindex Privatekonomi

Bolånen ökar snabbare i år

Hushållen har prioriterat boendet ännu mer än vanligt under coronapandemin. Det har inneburit att bolånen växt snabbare i år än under fjolåret. Även lättnader av amorteringskravet har bidragit till detta.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Boende och byggande Hushåll och ekonomi Privatekonomi

Boendekostnader en börda för 8 procent av befolkningen

Det är stora skillnader i hur man upplever sina boendekostnader inom EU. I Sverige tycker nästan 8 procent av befolkningen att boendekostnaderna är en börda för privatekonomin. Det är lågt i ett europeiskt perspektiv.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Boende och byggande Europa Privatekonomi

Medianlöner i Sverige

Medianlönen i Sverige är 33 200 kronor. Medianlön är den mittersta lönen i en grupp löner som sorterats i storleksordning från den lägsta till den högsta. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medianlönen av alla yrken. Lägst medianlön har Marknadsundersökare och intervjuare.

Snabba fakta Etiketter: Utbildning Privatekonomi

Medellöner i Sverige

Medellönen i Sverige är 37 100 kronor. Medellönen skiljer sig dock mycket åt för olika yrken. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen. Den lägsta medellönen har Marknadsundersökare och intervjuare.

Snabba fakta Etiketter: Utbildning Privatekonomi

Varannan 16-åring tjänar egna pengar

Många tonåringar har inkomster från anställningar. Var fjärde 15-åring och mer än varannan 16-åring hade löneinkomst 2018. Bland 13-åringar var andelen cirka 6 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Lön Privatekonomi

De flesta har fått det bättre på fem år

Under femårsperioden 2013–2018 har Sveriges befolkning fått en bättre ekonomisk standard. Av dem som 2018 var i sena tonåren hade över 80 procent fått det bättre.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Hushåll och ekonomi Privatekonomi

Inkomster för personer i Sverige

Den sammanräknade förvärvsinkomsten för kvinnor är mindre än för män. I befolkningen 20–64 år var kvinnors inkomst 83 procent av männens 2020. Däremot har kvinnors inkomster sedan år 2000 ökat mer än mäns, med 44 procent jämfört med 32 procent för män. Det finns även stora regionala skillnader i inkomst.

Snabba fakta Etiketter: Privatekonomi

Specialistläkare vinnare när värnskatten slopas

Fyra av fem specialistläkare blir vinnare nu när värnskatten tas bort. Men 16 procent av dem driver företag vid sidan av och har redan kunnat minska effekten av den.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Skatt Yrke Företagande Privatekonomi

Utlandsföddas medianinkomst stiger kraftigt med tiden

Utrikes födda har lägre medianinkomst än de som är födda i Sverige. Men skillnaderna minskar med tiden. Det gäller både flyktingar och andra invandrare.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetskraft Integration Privatekonomi

De flesta svenskar har råd att resa på semester

Ungefär 10 procent av Sveriges befolkning har inte råd att resa bort på semester, vilket är en av de lägsta andelarna i Europa. Genomsnittet för hela EU är 28 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Europa Privatekonomi

Noga valt resmål kan få reskassan att räcka längre

Under skolornas höstlov lockas en del familjer till europeiska länder som fortfarande bjuder på värme. Men vilket resmål är då snällast mot semestrande svenskars plånböcker?

Korta analyser och artiklar Etiketter: Prisnivå Turism Privatekonomi

Högst andel aktieägare i Danderyd, Lidingö och Täby

Aktieägandet varierar mellan kommunerna. Danderyd har högst andel aktieägare i hela landet, drygt 25 procent. I Stockholms och Skåne län är skillnaderna mellan kommunerna som störst.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Aktier Förmögenhet Privatekonomi

Kort analys: oro för arbetslöshet

Det är fyra gånger vanligare att människor med en tidsbegränsad anställning oroar sig för att bli arbetslösa än att fast anställda gör det. Mer än var tionde är mycket orolig.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Privatekonomi

44 000 barn lever i familjer med varaktigt låg inkomst

Nära 3 procent av Sveriges barn bor i familjer som under lång tid haft svårt att betala det nödvändigaste. Majoriteten har minst en förälder som är född utomlands. Fyra av tio är skrivna hos en ensamstående förälder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Familj Privatekonomi

Så försörjde sig flyktingar de 15 första åren i Sverige

Drygt 30 000 flyktingar i åldern 18–49 år invandrade 1997–2001. Den vanligaste huvudsakliga inkomstkällan deras första 15 år i Sverige var arbete.

Korta analyser och artiklar Etiketter: In- och utvandring Integration Flyktingar Privatekonomi

Lugnare tempo på bolånemarknaden

Efter många år med kraftigt stigande bostadspriser och ökad skuldsättning för hushållen har läget på bolånemarknaden dämpats. Sedan prisfallet hösten 2017 har bostadspriserna varit närmast oförändrade och hushållens bolån har ökat i långsammare takt.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Boende och byggande Privatekonomi