Till innehåll på sidan

Demokrati

Artiklar om Demokrati

Två partier ökar och tre tappar i första PSU efter valet

Väljarstödet ökar för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i SCB:s första partisympatiundersökning (PSU) efter valet. Det minskar för Centerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Politik

Valdeltagandet sjönk i 288 kommuner

Valdeltagandet i riksdagsvalet sjönk i alla kommuner utom två, visar ny statistik från SCB. Minskningen var störst i kommuner där deltagandet redan var lågt.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Analysera riksdagsvalet med SCB:s nya verktyg

SCB publicerar ett nytt analysverktyg om riksdagsvalet 2022. Här finns fakta om partiernas resultat i alla distrikt – med uppgifter om de röstberättigades ålder, utbildning, inkomst, ursprung och valdeltagande.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Stort förtroende för SCB

Allmänheten hyser ett stort förtroende för SCB, visar den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet.

Övrigt Etiketter: Demokrati

Tre nykomlingar i SCB:s medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år deltar bland andra Malmö för första gången.

Övrigt Etiketter: Demokrati

Sommarläsning – fem tips från SCB

Sugen på sommarläsning? Här tipsar vi om fem texter vi skrivit under året.

Övrigt Etiketter: Demokrati Ekonomi Konsumentprisindex

De osäkra väljarna blir allt fler

I takt med att riksdagsvalet närmar sig blir de osäkra väljarna allt fler, visar SCB:s nya rapport om den pågående mandatperioden. Mest säkra var väljarna i den första partisympatiundersökningen efter valet 2018 – och mest osäkra i den sista före höstens val.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Fler män än kvinnor i nio av tio kommunfullmäktige

I närmare 30 år har könsfördelningen i Sveriges kommunfullmäktige stått relativt stilla. I 76 kommuner var över 60 procent av ledamöterna män efter det senaste valet – men ingen fullmäktige hade så stor andel kvinnor. Här publicerar vi statistik för samtliga kommuner.

Övrigt Etiketter: Demokrati Jämställdhet Val

Väljare ger svar om Nato i Partisympatiundersökning

Sex av tio i den svenska väljarkåren är positiva till ett medlemskap i Nato, visar SCB:s sista Partisympatiundersökning inför höstens val. I ett av de åtta riksdagspartierna är drygt hälften av sympatisörerna negativa till ett medlemskap.

Övrigt Etiketter: Demokrati

Många förändringar i sista PSU före valet

De säkerställda förändringarna i opinionen är många i SCB:s sista partisympatiundersökning inför höstens val: Stödet för Socialdemokraterna och Liberalerna ökar samtidigt som fem partier tappar.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Studera valdeltagandet i olika grupper inom din stadsdel

Skånska Lomma hade landets högsta valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet 2018. Haparanda i Norrbotten det lägsta. Med SCB:s nya analysverktyg går det även att se stora skillnader inom Sveriges kommuner – med information om valdeltagandet i olika grupper.

Övrigt Etiketter: Demokrati Val Valdeltagande

Analysera partiernas valresultat med SCB:s nya verktyg

I två valdistrikt fick Moderaterna och Vänsterpartiet var sin femtedel av rösterna i riksdagsvalet 2018. Båda i Göteborg. I SCB:s nya analysverktyg finns fakta om partiernas resultat i alla distrikt – med uppgifter om de röstberättigades ålder, utbildning, inkomst, ursprung och valdeltagande.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Nio av tio röstar om mamma gör det

Om din partner röstar gör förmodligen du också det. Statistiken visar tydligt att valdeltagande är en familjeangelägenhet.

Övrigt Etiketter: Demokrati Val Valdeltagande

Storstäderna drar åt vänster i opinionen

Storstädernas partisympatier drar alltmer åt vänster. Det visar en genomgång av alla SCB:s partisympatiundersökningar sedan 2010.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Val

En av sex hoppar av kommunfullmäktige

En av sex ledamöter i landets alla kommunfullmäktige har hoppat av uppdraget tre år in i mandatperioden. Det är färre än under den föregående mandatperioden – men i regionfullmäktige har avhoppen ökat.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Samband mellan vaccintäckning och valdeltagande

I områden där relativt låga andelar av befolkningen vaccinerat sig mot covid-19 är även valdeltagandet lågt, visar en ny kartläggning från SCB. Mönstret syns såväl på kommunnivå som i områden inom kommunerna – där skillnaderna på flera håll är stora.

Övrigt Etiketter: Befolkning Demokrati Valdeltagande Corona

Ny PSU: Stiltje i opinionen ett år före valet

Det råder stiltje i opinionen enligt SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för november. Väljarstödet för Centerpartiet minskar något i vad som är den enda statistiskt säkerställda förändringen.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Fler initiativ från folket blir lokala omröstningar

Rovdjur, systembolag, vind- eller vattenkraft är några exempel på vad vi röstat om i våra lokala folkomröstningar genom åren. Men oftast har de handlat om infrastruktur, geografi eller skolfrågor.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Hundra år av demokratistatistik

Prognos: Fler får rösta i nästa val

Med ett år kvar till riksdag-, region- och kommunfullmäktigevalen har SCB beräknat hur många som kommer att få rösta i alla tre. Svaret är 7,5 miljoner personer, varav förstagångsväljarna blir runt 430 000.

Övrigt Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demokrati Politik Val Politik och demokrati

PSU och Corona

Majoriteten av väljarkåren tycker att den svenska strategin under coronapandemin har varit ganska bra eller mycket bra. Regeringspartiernas sympatisörer är dock mer nöjda än övriga. Minst nöjda är de som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Övrigt Etiketter: Demokrati Corona

C och SD ökar i senaste PSU

Centerpartiet och Sverigedemokraterna visar upp statistiskt säkerställda ökningar i SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för maj 2021. Väljarstödet minskar för Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medan övriga partiers förändringar är för små för att vara statistiskt säkerställda.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val Politik och demokrati

Så många upplever personlig påverkan av pandemin

Över hälften av invånarna i 100 svenska kommuner upplever att de påverkats ganska eller väldigt mycket av coronapandemin, visar en ny rapport från SCB. Det är vanligare bland kvinnor och äldre personer än bland män och yngre.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Politik och demokrati Corona

18 år sedan svenska folket sa sitt

Vart fjärde år är det nationella val i Sverige, men nationella folkomröstningar har vi mer sällan. Sex sådana har vi haft sedan 1920-talet, men riksdagen har inte alltid gått på folkets linje.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Hundra år av demokratistatistik

Hundra år med kvinnlig rösträtt

I år är det 100 år sedan kvinnor i Sverige för första gången fick rösta i val till riksdagen. Det skulle dock dröja 26 år innan vi fick vårt första kvinnliga statsråd och 73 år innan könsfördelningen i riksdagen blev någorlunda jämn.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Jämställdhet Hundra år av demokratistatistik

Hundra år av svensk demokrati

I år är det hundra år sedan kvinnor för första gången kunde rösta i ett riksdagsval. Sedan dess har mycket hänt. Antalet partier i riksdagen har till exempel ökat till åtta och det har blivit betydligt mer komplext att bilda regering i Sverige. Efter senaste valet tog det 134 dagar.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Jämställdhet Hundra år av demokratistatistik

Tusentals röster i USA-valet kan komma från Sverige

Tisdagen den 3 november är det presidentval i USA. I Sverige bor tusentals amerikanska medborgare med rätt att lägga sin röst på exempelvis Donald Trump eller Joe Biden.

Övrigt Etiketter: Befolkning Demokrati

Valdeltagande i Sverige

I det senaste riksdagsvalet 2018 deltog 87,2 procent av dem som fick rösta. Det är det högsta valdeltagandet sedan 1985. Sedan valet 2002 har det blivit allt vanligare att utnyttja sin rösträtt. Men det är fortfarande en bit kvar till toppnoteringen från 1970-talet.

Snabba fakta Etiketter: Demokrati Val Valdeltagande

Det tog 75 år till en jämn könsfördelning bland kommunpolitikerna

I år är det 100 år sedan svenska kvinnor för första gången fick rösta i kommunalvalen. Då var ungefär 4 av 100 folkvalda kommunpolitiker kvinnor. Först 1994 nåddes gränsen för vad som brukar räknas som en jämn könsfördelning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Jämställdhet Hundra år av demokratistatistik

Män har makten i EU

Det är en ojämn könsfördelning i Europaparlamentet. En majoritet av ledamöterna är män; 64 procent. En nivå som legat nästan konstant de senaste tio åren.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Jämställdhet Europa

Öppna data ger bättre insyn i riksdagens arbete

När alliansen bildade regering 2010–2014 röstade de lika i näst intill samtliga omröstningar. På samma sätt har Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstat lika under nuvarande mandatperiod. I opposition har dessa partier däremot röstat olika i en mängd frågor. Denna typ av analyser möjliggörs av riksdagens öppna data.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati

Röstande är också en familjeangelägenhet

Att föräldrar röstar spelar roll för om barnen röstar. Men i särklass störst påverkan på varandras benägenhet att rösta har personer som är i ett förhållande.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Hushåll Valdeltagande

Allt färre är medlemmar i politiska partier

Andelen av befolkningen som är medlem i ett politiskt parti har minskat sedan 1980-talet. Även andelen som deltar aktivt i ett politiskt partis verksamhet har minskat. Intresset för att delta i politiska diskussioner har däremot ökat, framför allt bland kvinnor.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Politik och demokrati

Intervju: Ny statistik om valdeltagande

Inför höstens val arbetar SCB med att ta fram den första totalräknade statistiken över valdeltagande sedan 1940. – SCB har ansvar för den officiella statistiken och har dessutom ett regeringsuppdrag att följa upp hur valdeltagandet ser ut i olika grupper och regioner, säger Mikaela Järnbert på SCB.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Valdeltagande

Aktiva medborgare i Sverige

Av länderna som deltog i undersökningen EU-SILC 2015 var andelen så kallade ”aktiva medborgare” högst i Sverige, 31 procent, följt av Schweiz, 27 procent, och Nederländerna, 25 procent. Lägst andel hade Cypern, 2 procent. Även Slovakien, Rumänien och Bulgarien hade relativt låga andelar, 3–4 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Demokrati

Regionala skillnader i väljarstödet

De rödgröna har störst väljarstöd i norra delen av landet, medan alliansen är starkast i Stockholms län. Så ser väljaropinionen ut i ett regionalt perspektiv enligt SCB:s mätningar. I vissa regioner har opinionen svängt under mandatperioden, i andra har läget varit mer stabilt.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Valdeltagande Regionalt

Från fem till åtta partier i riksdagen

Efter varje riksdagsval står Sverige inför ett helt nytt politiskt läge. Sedan början av 1970-talet har partierna som suttit i regeringen och styrt landet varierat en hel del. I dag består riksdagen av åtta partier istället för fem.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Partier Politik

Få unga och många högutbildade i riksdagen

Är politikerna som sitter i riksdagen som folk är mest? Kanske inte riktigt. Om man jämför med de som får rösta i valet så finns det färre kvinnor, unga, äldre och utrikes födda i riksdagen. Dessutom är riksdagsledamöterna mer högutbildade.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Partier Politik