Till innehåll på sidan

Djur

Undersökningar om Djur

Animalieproduktion

Statistiken visar bland annat mängd invägd mjölk och produktion vid mejeri och slakt av större husdjur och fjäderfä vid slakteri. Jämförelser med länder i EU görs också.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur Produktion

Lantbrukets djur i juni

Statistiken visar bland annat antal nötkreatur, mjölkkor, får, svin och höns, kycklingar och kalkoner per län och produktionsområde. Även antal företag per djurslag, län och produktionsområde redovisas.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur

Nötkreatur i december

Statistiken visar bland annat antal nötkreatur per djurslag i Sverige och antal företag som äger nötkreatur i december varje år.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur

Hästar

Statistiken visar bland annat antal hästar, hästar per 1 000 invånare och antal platser med häst per län och riksområde (NUTS II).

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur

Jordbruksekonomiska undersökningen

Statistiken visar bland annat intäkter, kostnader och resultat för olika typer av jordbruksföretag, markanvändning, medelantal djur och arbetsinsats i jord- och skogsbruk uppdelat på personalkategorier.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Arbete Djur Företagsekonomi

Allmän jordbruksstatistik

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur Företag Jordbruk Livsmedel

Djurhälsa

Statistiken visar bland annat antal kalvar som dör inom en månad, sjukdomar hos mjölkkor och kolikfall hos häst. Djurhälsa definieras som individens, gruppens och besättningens frihet från sjukdomar, skador och andra lidanden.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur

Får i december

Statistiken visar bland annat antalet får i Sverige och antal företag som äger får i december varje år.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur