Till innehåll på sidan

Arbetade timmar

Undersökningar om Arbetade timmar

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i privat sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig sektor, kommuner och regioner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Arbetade timmar Konjunktur Lön