Till innehåll på sidan

Finansiellt sparande

Undersökningar om Finansiellt sparande

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Se också Eurostats webbplats avseende offentliga finanser och förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi EU:s konvergenskriterier Finansiellt sparande Maastrichtskuld Offentlig ekonomi Stabilitets- och tillväxtpakten