Till innehåll på sidan

Flygplatser

Undersökningar om Flygplatser

Luftfartsstatistik

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Flygplatser Godstransport Persontransport Flyg