Till innehåll på sidan

Förmögenhet

Undersökningar om Förmögenhet

Hushållens tillgångar och skulder

Statistik över hushållens tillgångar och skulder finns för åren 1999–2007. Statistiken visar fördelning och sammansättning av befolkningens tillgångar och skulder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Förmögenhet Tillgångar och skulder Välfärd

Finansräkenskaper, kvartal och år

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Ekonomi Finanser Förmögenhet Sparande Tillgångar och skulder Transaktioner

Sparbarometern

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Förmögenhet Hushåll Lån Sparande Tillgångar och skulder