Till innehåll på sidan

Grönområden

Undersökningar om Grönområden

Grönytor i och omkring tätorter

Statistiken beskriver grönstrukturen i de större tätorterna samt i vilken omfattning befolkningen har tillgång till grönområden. Statistiken produceras genom en kombinerad analys av satellitbilder och registerdata.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Grönområden Markanvändning Tätorter