Till innehåll på sidan

Gymnasieskola

Undersökningar om Gymnasieskola

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Etiketter: Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola Vuxenutbildning Studiestöd

Befolkningens utbildning

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Grundskola Gymnasieskola Migration Universitet och högskola Utbildningsnivå

Inträdet på arbetsmarknaden

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmarknad Gymnasieskola Universitet och högskola

Gymnasieungdomars studieintresse

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Betyg Gymnasieskola Universitet och högskola

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Grundskola Gymnasieskola Universitet och högskola Utgifter

Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola

Övergång gymnasieskola-eftergymnasiala utbildningar

Statistiken visar hur många och hur stor andel av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i eftergymnasiala utbildningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola