Till innehåll på sidan

Gymnasieskola

Undersökningar om Gymnasieskola

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistik om utbetalning och beviljning av studiestöd publiceras i en databas på CSN:s (Centrala studiestödsnämnden) webbplats. Här finns uppgifter för många år tillbaka, vissa ända från 2001. Äldre statistik (från 1965) finns i pdf-format.

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Etiketter: Elever Folkhögskola Grundskola Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola Utbildning Utbildningsnivå Vuxenutbildning Studiestöd

Befolkningens utbildning

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Grundskola Gymnasieskola Migration Universitet och högskola Utbildningsnivå

Inträdet på arbetsmarknaden

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmarknad Gymnasieskola Universitet och högskola

Gymnasieungdomars studieintresse

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Betyg Gymnasieskola Universitet och högskola

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Grundskola Gymnasieskola Universitet och högskola Utgifter

Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola

Övergång gymnasieskola-eftergymnasiala utbildningar

Statistiken visar hur många och hur stor andel av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i eftergymnasiala utbildningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gymnasieskola Studenter Universitet och högskola