Till innehåll på sidan

Handel

Undersökningar om Handel

Omsättning inom tjänstesektorn

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över hushållens konsumtion. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Handel Index Omsättning

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

Statistiken visar hur mycket livsmedel och drycker som säljs inom den svenska handeln totalt och uppdelat på produkter.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Försäljning Handel Livsmedel

Utrikeshandel med varor

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Handel Import och export Utrikeshandel Varor

Detaljhandelns geografi

Statistiken beskriver detaljhandelns utbredning i Sverige, med siffror över markanvändning och tillgänglighet. SCB:s egen avgränsning av Handelsområden ringar in samlingar av arbetsställen för detaljhandel.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Handel Handelsområde Markanvändning Tätorter

Utrikeshandel med tjänster

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Ekonomi Handel Import och export Utrikeshandel