Till innehåll på sidan

Hushåll

Artiklar om Hushåll

Var tid har sin inflation

Priserna stiger och det syns tydligt i vårens inflationssiffror. I maj nådde SCB:s konsumentprisindex med fast ränta 7,2 procent. En hög nivå tänker en del. Andra minns inflationssiffror på 13 procent. Hur har egentligen inflationen varierat de senaste decennierna?

Övrigt Etiketter: Ekonomi Hushåll Inflation

Sverige har flest trångbodda i Norden

Sexton procent av Sveriges befolkning bor trångt, vilket är den högsta andelen i hela Norden. I våra grannländer ligger trångboddheten på under 10 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hushåll Boende och byggande Europa

Över hälften av alla utrikes födda barn har låg ekonomisk standard

Inte sedan mätningarna började på 70-talet har fler personer i Sverige levt med låg ekonomisk standard än nu. I ungefär var fjärde kommun levde över 70 procent av de utrikes födda barnen med låg ekonomisk standard.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Hushåll Kartor Privatekonomi

Sammanboende lever längre

De som lever ihop har högre medellivslängd än andra. Störst skillnad gör det för sammanboende män. De lever drygt sju år längre än ensamstående män.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Hushåll Hälsa och ohälsa

Minskad oro för ekonomin bland hushållen

Drygt var sjätte person i Sveriges befolkning är orolig för det egna hushållets ekonomi. Andelen är högre bland ensamstående, utrikes födda, arbetslösa och personer som inte har fast anställning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Hushåll Hushåll och ekonomi

Röstande är också en familjeangelägenhet

Att föräldrar röstar spelar roll för om barnen röstar. Men i särklass störst påverkan på varandras benägenhet att rösta har personer som är i ett förhållande.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Hushåll Valdeltagande

Intervju: Unikt långa tidsserier över levnadsförhållanden

I över 40 år har SCB intervjuat svenskarna om deras levnadsförhållanden. Nu blir resultaten ännu tillgängligare när SCB presenterar en rapport med tidsserier för ett urval av indikatorer som täcker hela perioden 1980-2016.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Boende Hushåll