There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Etikettfilter Till innehåll på sidan

Hälsa och ohälsa

Artiklar om Hälsa och ohälsa

Är vi lyckligare nu?

Kanske, men hur kan vi ta reda på det? I SCB:s undersökning av levnadsförhållanden har vi ställt frågan om hur lyckliga folk är vid två tillfällen. 2013 tyckte 68 procent av alla äldre än 16 år att de var lyckliga för det mesta eller hela tiden, och fem år senare låg siffran på 65 procent.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa

Vanligare för personer med funktionsnedsättning att inte få vård

Andelen som uppger att de behövt läkarvård men inte fått det, är dubbelt så stor bland gruppen personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga i befolkningen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Hälsa och ohälsa Funktionsnedsättning

Hälften klara, men stora grupper kvar att vaccinera

Nu har halva Sveriges befolkning över 18 år fått minst en spruta med vaccin mot covid-19. Men det finns stora grupper kvar att vaccinera. Bland annat de som är mellan 30 och 34 år. De utgör Sveriges största femårsgrupp och motsvarar över 9,1 procent av befolkningen över 18 år.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa Corona

Polio, epidemi och vaccin i SCB:s källor

En av de mest framgångsrika vaccinationskampanjerna som gjorts i Sverige är den mot polio, eller barnförlamning som sjukdomen ofta kallades förr. Det vaccin som introducerades 1957 skulle visa sig mycket verksamt, och bara några år senare var sjukdomen helt försvunnen från Sverige. SCB:s statistik berättar historien.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa

När vaccinationerna utrotade smittkopporna

Det är inte första gången Sverige står inför en massvaccination. En särskilt lyckad sådan var när vätska från kokoppor användes för att utrota smittkopporna. SCB:s statistik berättar historien.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa Historia

Män med garantipension dör tidigare

Personer med garantipension får kortare liv än de som inte har garantipension. Det gäller i synnerhet män. Inte ens hälften av de ensamboende män som hade garantipension det år de fyllde 66 år levde tills de blev 80 år.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hälsa och ohälsa Pensionärer Privatekonomi

En tredjedel bor i närheten av ett elljusspår

Nästan var tredje person, 32 procent av befolkningen, bor inom 1 kilometer från ett elljusspår. När möjligheterna att träna på gym begränsats kan elljusspåren vara ett bra sätt att få motion.

Övrigt Etiketter: Befolkning Hälsa och ohälsa Kartor

Bättre hälsa ger längre liv för män

Under lång tid gjorde mäns högre användning av alkohol och tobak att deras medellivslängd ökade långsammare än kvinnors. Men sedan millennieskiftet har en bättre hälsa gjort att männens livslängd ökat betydligt snabbare än kvinnornas.

Övrigt Etiketter: Befolkning Hälsa och ohälsa Medellivslängd Historia

Kvinnor i cancerstatistiken

Oktober är bröstcancermånaden i Sverige, och den 15 oktober är det brösthälsodagen. Cancervårdens utveckling har gjort att det idag är fler män än kvinnor som både får cancer och dör av det. Länge var det dock tvärt om. Fler kvinnor dog av cancer, särskilt av tumörer i bröst och underliv.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa Historia

Gymnasiungdomars hälsa

Nästan hälften av flickorna i gymnasiet känner sig stressade flera gånger i veckan. Det är nästan tre gånger fler än bland pojkarna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Gymnasieskola Hälsa och ohälsa

Pandemier påverkar medellivslängden

Coronapandemin väcker frågor om vad som kan hända med medellivslängdens utveckling. SCB har tittat på hur det sett ut under andra kriser.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa Medellivslängd Corona

Över 1,6 miljoner svenskar i extra utsatt riskgrupp

Personer över 70 år är extra utsatta när coronaviruset sprids över världen. Sverige har över 1,6 miljoner invånare i den åldern – och de lokala variationerna är stora.

Övrigt Etiketter: Befolkning Hälsa och ohälsa Corona

Nöjdast är de som bor ihop utan barn

Mest nöjda med livet är de som bor tillsammans utan barn. 52 procent av dem svarar att de är mycket nöjda med livet, jämfört med 41 procent av de som är sammanboende och bor med barn under 18 år.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Hälsa och ohälsa Jämställdhet

Sammanboende lever längre

De som lever ihop har högre medellivslängd än andra. Störst skillnad gör det för sammanboende män. De lever drygt sju år längre än ensamstående män.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Hushåll Hälsa och ohälsa

Spanska sjukan och döden för 100 år sedan

Våren 1919 samlades familjen Forss för att begrava Karin Forss från Ärla, ett av många dödsoffer för spanska sjukan i Sverige. Att man dog av influensa var i sig inte ovanligt, under början av 1900-talet var det fortfarande fler som dog av infektionssjukdomar än av ålderdom. Men influensaåren 1918-1919 står ändå ut i den historiska statistiken.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa Historia

Äldre som arbetar har fått psykiskt tuffare jobb

Var fjärde äldre som arbetar ser jobbet som psykiskt ansträngande. Samtidigt tycker de flesta arbetande 65–74-åringar att de lär sig nya saker på jobbet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Hälsa och ohälsa

Fyra procent är socialt isolerade

Ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige. Ensammast är de äldre. Minst var tionde över 75 år träffar inte anhöriga, vänner eller bekanta mer än ett par gånger i månaden.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hälsa och ohälsa

Färre röker, fler snusar

Andelen svenskar som röker varje dag har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet. Samtidigt har andelen som snusar dagligen ökat, framför allt bland kvinnor.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hälsa och ohälsa

Varannan svensk har övervikt eller fetma

Sedan början av 1980-talet har genomsnittssvensken blivit 2 cm längre och 7 kg tyngre. Mer än varannan man och drygt fyra av tio kvinnor i Sverige har nu övervikt eller fetma.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hälsa och ohälsa

Unga som bor med sin partner mår bättre

Unga som flyttat hemifrån och bor med en partner har mindre sömnbesvär eller besvär av ängslan, oro, ångest, jämfört med de som är ensamstående. Det finns också skillnader mellan de som bor kvar hemma och de som inte gör det.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hälsa och ohälsa Välfärd Boende och byggande

Närhet till mor- och farföräldrar minskar sjukskrivningar

Risken för sjukskrivning minskar för småbarnsföräldrar vars egna föräldrar bor i samma kommun. Närheten till farmor och farfar har störst betydelse för pappan innan barnen fyller fem år medan mormor och morfar blir viktiga för mamman när barnen fyllt sex år.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Hälsa och ohälsa Kvinnor och män Sjukförsäkring

Hundraåringar värda att fira

På bilden firas Maria Pettersson från Uddevalla på sin 100-årsdag i augusti 1955. En dag hon förmodligen inte förväntade sig att fira när hon växte upp. Då hon föddes på 1850-talet var den förväntade livslängden nämligen endast 53,24 år för kvinnor. Lågt med dagens mått, men ändå betydligt högre än männens förväntade livslängd som var 46,44 år.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa Medellivslängd Historia

Sju av tio nöjda med jobbet

Sju av tio som jobbar är nöjda med sitt arbete. Barnmorskor och civilingenjörer har högst andel nöjda personer.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Befolkning Hälsa och ohälsa Yrke

Sämre psykisk hälsa bland unga i Sverige än i övriga Norden

Under de senaste 30 åren har andelen unga med psykiska besvär ökat i de nordiska länderna. Ökningen har varit störst i Sverige och den psykiska hälsan är idag sämre i Sverige än i övriga Norden.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Hälsa och ohälsa Skola Internationellt

Idrott och motion allt vanligare bland äldre

72 procent av kvinnor och män idrottar eller motionerar minst någon gång i veckan. Det är en ökning från 2008–2009, då 59 procent motionerade lika mycket. För personer över 75 år nästan fördubblades andelen som motionerar varje vecka under perioden 2008–2015. Utomhusidrottandet står för en stor del av ökningen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Hälsa och ohälsa Kvinnor och män Kultur och fritid