Till innehåll på sidan

Arbetslöshet

Artiklar om Arbetslöshet

Allt fler oroar sig för hushållets ekonomi

Sju procent av Sveriges befolkning uppger att de utsatts för våld eller hot om våld det senaste året, visar en ny rapport från SCB. Andelen har legat relativt stilla sedan 2008–2009. Däremot svarar allt fler att de oroar sig för hushållsekonomin.

Övrigt Etiketter: Arbete Arbetslöshet Befolkning Brott

Testa SCB:s kommunapp

Hur många bor i din kommun? Hur många har ett jobb? Hur mycket tjänar de? Vad används marken i kommunen till? Få snabba svar på flera frågor och jämför olika kommuner i SCB:s app ”Kommuner i siffror”.

Övrigt Etiketter: Arbetslöshet Befolkning Bostadspriser Kvinnor och män Lön Medellivslängd Tätorter Valdeltagande Om SCB

Arbetslöshet i Sverige

Arbetslöshet innebär att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning. År 2021 var arbetslösheten 8,8 procent.

Snabba fakta Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad

Ungdomsarbetslöshet i Sverige

Under 2021 var ungdomsarbetslösheten 24,8 procent. Det kan låta mycket, men då måste man komma ihåg att arbetslöshet alltid redovisas som en andel av arbetskraften. En stor del av alla 15–24-åringar ingår inte i arbetskraften, eftersom många av dem studerar på heltid och inte söker jobb.

Snabba fakta Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Ungdomsarbetslöshet

Kort analys: oro för arbetslöshet

Det är fyra gånger vanligare att människor med en tidsbegränsad anställning oroar sig för att bli arbetslösa än att fast anställda gör det. Mer än var tionde är mycket orolig.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Privatekonomi

Arbetslös – inte samma sak hos SCB och Arbetsförmedlingen

Under 2016 var 355 600 arbetslösa enligt SCB och 367 200 inskrivna arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. Nivåerna är snarlika och det är lätt att tro att det är samma personer som räknas. Men det finns stora skillnader mellan statistikkällorna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Statistikskolan Statistisk metod

620 000 i Sverige ofrivilligt utan arbete

År 2017 var 11 procent av befolkningen 20–64 år ofrivilligt utan arbete. Då ingår både arbetslösa och de som står utanför arbetskraften på grund av exempelvis sjukdom. Det är en minskning sedan 2005, då andelen var 14 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad

Var femte arbetslös avvaktar att påbörja ett arbete

Arbetslösheten består till stor del av personer som är arbetssökande. Men man räknas också som arbetslös när man avvaktar att påbörja ett arbete inom tre månader. Avvaktarna består framförallt av ungdomar och studenter som under våren inväntar ett sommarjobb.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Sysselsatta

AKU beskriver den svenska arbetsmarknaden

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) beskriver den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen är ett viktigt underlag för politiska beslut som handlar om arbetsmarknad, sysselsättning och ekonomi. AKU genomförs en gång per månad.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetade timmar Arbetskraft Arbetslöshet Sysselsatta

Många får nytt jobb efter nedläggning

De flesta som drabbas av en arbetsplatsnedläggning eller personalneddragning får ett nytt arbete. En genomgång av alla nedläggningar av större arbetsplatser i Sverige mellan åren 1990–2015 visar att mellan 69–95 procent av de drabbade fått nya jobb fyra år efter neddragningarna började.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Ekonomi Företag

Sysselsättningen ökar snabbare än befolkningen

Under fjärde kvartalet 2017 uppgick enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 052 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetskraft Arbetslöshet Sysselsatta

Lägre sysselsättning för personer med låg utbildningsnivå

Personer med låg utbildningsnivå är sysselsatta i mindre utsträckning än personer med högre utbildningsnivå, och skillnaderna har ökat under de senaste tio åren. Inom gruppen med låg utbildningsnivå är skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor större än bland personer med högre utbildningsnivå.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Sysselsatta Utbildningsnivå

Ökad sysselsättning bland utrikes födda

Sysselsättningen fortsatte att öka under andra kvartalet 2017. Även bland män är nu sysselsättningsgraden i nivå med första halvåret 2008 innan finanskrisen slog till. Det var främst gruppen utrikes födda som bidrog till ökningen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Integration och segregation

Hög personalomsättning i enkla jobb

Yrken utan utbildningskrav, så kallade enkla jobb har hög personalomsättning. Vanligaste yrket att gå till efter ett enkelt jobb finns inom service, omsorg och försäljning. Många unga som slutar arbeta efter ett enkelt jobb studerar, medan äldre går i pension eller hamnar inom trygghetssystemen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad

Vilka lämnar de enkla jobben?

Drygt 5 procent av de sysselsatta har arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, så kallade enkla jobb. Hälften av de som började ett enkelt jobb 2006 hade lämnat det efter tre år. Inlåsningseffekten är störst för utrikesfödda kvinnor som bor på landsbygden och saknar gymnasieutbildning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad

Stor andel utrikes födda bland personer med enkla jobb

Drygt 5 procent av de sysselsatta har arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, så kallade enkla jobb. Nivån har varit densamma i över 30 år. Men gruppens sammansättning har förändrats – andelen kvinnor har minskat medan andelen som är födda utomlands har ökat.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Yrke Integration och segregation

Risk för att arbetslöshet går i arv

Ungdomar med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att hamna utanför både arbetsmarknad och studier. Allra högst är risken i de tre storstadslänen, det vill säga Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Barn Familj

Många unga bland latent arbetssökande

Latent arbetssökande är personer som vill och kan arbeta, men som inte sökt arbete de senaste fyra veckorna och därför inte räknas som arbetslösa. År 2016 var 109 000 personer latent arbetssökande. Mer än fyra av tio var unga i åldern 15–19 år och nära hälften studerade på heltid.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad

Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för fjärde kvartalet 2016 visade på en fortsatt stark arbetsmarknad. Sysselsättningen ökade, särskilt bland utrikes födda. Arbetslösheten, som tidigare varit nedåtgående, visade däremot inte på någon minskning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Befolkning Kvinnor och män

En av tre födda utanför EU i risk för fattigdom i Sverige

15 procent av Sveriges invånare har en disponibel inkomst som enligt EU:s definition kan innebära risk för fattigdom. Andelen har ökat sedan 2008 då cirka 12 procent hade en inkomst under gränsen för risk för fattigdom.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet In- och utvandring Hushåll och ekonomi Integration och segregation

Stor skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Sverige är ett av de länder i Europa som har högst sysselsättningsgrad för inrikes födda. Samtidigt är skillnaden i sysselsättningsgrad stor mellan inrikes och utrikes födda i landet. Det är relativt vanligt att utrikes födda i Sverige upplevt hinder för att få ett arbete och bland dem som har ett arbete är det vanligt att känna sig överkvalificerad.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad In- och utvandring Europa