Till innehåll på sidan

Industriproduktion

Undersökningar om Industriproduktion

Industrins förbrukning av inköpta varor

Undersökningen avser industrins råvaruförbrukning specificerat på varugruppsnivå. Syftet är att ge ett bättre underlag för beräkning av BNP. Med hjälp av statistiken erhålls den detaljerade information som krävs av underlaget till nationalräkenskapernas input-outputtabeller för industrin.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Industri Industriproduktion Produktion Råvaror