Till innehåll på sidan

Innovationer

Undersökningar om Innovationer

Innovationsverksamhet i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken belyser innovationsverksamhet i svenska företag med 10 eller fler anställda. Bland annat illustreras vilken typ av innovation företagen introducerat och vilka innovationsrelaterade aktiviteter som genomförts under en referensperiod om tre år.

Forskning och utveckling, Innovationer, Omsättning, Utgifter

Befolkningens it-användning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Elektronisk handel, Innovationer, It, Digitala plattformar, Internet, Digitalisering