Till innehåll på sidan

Danmark är svenskarnas favoritgranne för konsumtion

Publicerad: 2018-06-04

Danmark är det grannland där svenskarna konsumerar mest. År 2017 konsumerade svenskar varor i Danmark för närmare 4 miljarder svenska kronor och hotell- och restaurangtjänster för 2 miljarder kronor.

Den allra största varukonsumtionen gjordes i matbutiker, där man i Danmark även kan köpa alkohol. Två tredjedelar av varukonsumtionen skedde där.

Förutom Danmark är det i Tyskland och Finland som den största konsumtionen sker. Men även om man slår ihop handeln i båda dessa länder så når den ändå inte upp till den danska nivån.

Svensk konsumtion i grannländer, miljarder svenska kronor

Diagram Svensk konsumtion gentemot Danmark miljarder svenska kronor

När man jämför svensk konsumtion i Danmark med danskars inköp i Sverige ser man att svenskar konsumerar mer i Danmark än vad danskar gör i Sverige. År 2017 konsumerade svenskar varor i Danmark för ett värde av närmare 4 miljarder svenska kronor, medan danskar konsumerade varor i Sverige för 2,8 miljarder svenska kronor.

Svensk konsumtion gentemot Danmark, miljarder svenska kronor

Svenskarnas handel i Danmark har också ökat snabbare än vad danskarnas handel i Sverige har gjort. Jämfört med år 2011 har den svenska handeln i Danmark ökat med 46 procent, medan den danska handeln i Sverige har ökat med 22 procent.

Svenskar handlar mycket mat och kläder i Danmark

Den allra största svenska handeln i Danmark är handel i matbutiker eller stormarknader. Ungefär två tredjedelar av konsumtionen sker där. Eftersom det inte är statligt monopol på alkoholförsäljning i Danmark ingår även alkohol under denna kategori av handel. I övrigt är handeln i klädbutiker stor, där sker cirka en tiondel av handeln. 

Handeln i Danmark är inte någon lågprisshopping för svenskar. Bland varorna mat, alkohol, tobak och kläder är det bara tobak som under hela perioden har varit billigare att köpa i Danmark än i Sverige. Alkohol har gått från att i början av perioden vara billigare i Danmark än i Sverige till att sedan år 2014 ligga på en jämn nivå länderna emellan. Vad gäller matpriserna så är det dyrare att handla mat i Danmark än i Sverige, och vad gäller kläder så ligger prisnivån på en jämn nivå länderna emellan. 

Prisnivåerna för jämförelsen baseras på totaler, vilket innebär att det är ett sammanslaget mått för respektive varugrupp. Prisnivåskillnaderna kan därför se annorlunda ut för specifika produkter inom varugruppen. Till exempel kan viss alkohol och specifika matvaror vara betydligt billigare i Danmark än i Sverige, och tvärtom. I och med att det är monopol på alkohol i Sverige finns det inte heller några rabatterade alkoholvaror i Sverige, till skillnad från i Danmark där det inte är monopol på alkohol. 

Prisnivåskillnader mellan Sverige och Danmark

Diagrammet visar svenska prisnivån på mat, alkohol, tobak och kläder i förhållande till den danska mellan åren 2011 och 2016. Prisnivåerna baseras på prisnivåindex som jämför prisskillnader mellan olika länder. Prisnivåindex grundar sig i sin tur i köpkraftspariteter (PPP).  Förhållandet 1 i detta diagram innebär att svenska och danska prisnivåer är lika. Ett förhållande som är större än 1 innebär billigare priser i Danmark medan ett förhållande som är lägre än 1 innebär dyrare priser i Danmark.

Svenskarnas gränspendling och turism i Danmark är sannolikt två större anledningar till den stora svenska konsumtionen i Danmark. En gränspendlare är en person som har sin huvudsakliga löneinkomst i ett annat land. År 2015 gränspendlade drygt 14 000 svenskar till Danmark, att jämföra med de 1 100 danska pendlarna till Sverige. Dessutom passerar många svenskar genom Danmark på resa på väg till andra länder.  

Danmark vanligt resmål för svenskar

Danmark har flera år i följd varit det tredje vanligaste resmålet för svenskar. Studerar man svenskarnas konsumtion i Danmark på kvartalsbasis framgår det även att konsumtionen är som störst i kvartal 2 och 3, det vill säga mellan april och september. Allra störst är konsumtionen i det tredje kvartalet (juli-september). Även konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster är som störst under sommarhalvåret och främst i det tredje kvartalet.

Studerar man konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster, som alltså inte ingår i konsumtionsvaror som den övriga artikeln behandlar, så framgår det också att svenskarnas spenderande på hotell och restaurang i Danmark har ökat mycket snabbare än vad danskarnas spenderande i Sverige har gjort. Detta trots att priserna för hotell och restaurang enligt köpkraftspariteter är dyrare i Danmark än i Sverige. 

År 2017 lade svenskar strax över en miljard svenska kronor på restaurangbesök i Danmark, att jämföra med danskarnas spenderande i Sverige som uppgick till en halv miljard svenska kronor. Jämfört med år 2011 har det svenska spenderandet på restaurangbesök i Danmark ökat med 116 procent medan det danska spenderandet i Sverige har ökat med 45 procent. 

Kostnaderna för hotellbesök låg på en väldigt jämn nivå år 2011 och 2012. Därefter ökade svenskarnas spenderande i Danmark snabbare än danskarnas i Sverige. Svenskarnas spenderande på hotellbesök i Danmark uppgick år 2017 till närmare en miljard svenska kronor, en ökning med 77 procent sedan år 2011. Samtidigt låg danskarnas spenderande på cirka 600 miljoner svenska kronor, en ökning på 20 procent under samma period.

Hotell- och restaurangbesök gentemot Danmark, miljarder svenska kronor

Fakta

Resor räknas som tjänstehandel och omfattar all konsumtion som görs på resa i annat land. Definitionsmässigt räknas alltså även konsumtion av varor under resa i utlandet som tjänstehandel. Statistikkällor för resor är kontokortsdata, uppgifter från växlingskontor och direktinsamlade enkätsvar. 

Denna artikel fokuserar på den del av tjänsteslaget resor som belyser köp av konsumtionsvaror på plats samt konsumtion av hotell- och restaurangtjänster. Uppgifterna baseras på kontokortsdata och konsumtionen kan omfatta både privat- och affärsresor. Med metoden som används vid framställningen av denna statistik går det inte att säkerställa att konsumenten har passerat landsgränsen enbart för handelns skull och det går inte heller att säkerställa att personen bor i det land som kontokortet är utfärdat i.

Kontakt

Maria Ygge

Telefon
010-479 44 14
E-post
maria.ygge@scb.se

Etiketter