Till innehåll på sidan

Flest flyttar i augusti

Publicerad: 2018-08-29

Under 2017 flyttade 1,2 miljoner personer inom Sverige. De längre flyttarna mellan två län görs främst av yngre personer. Under augusti så sker de flesta flyttarna under ett år i Sverige.

Under 2017 skedde 1 456 534 inrikes flyttar vilket var en ökning med 4 procent, jämfört med 2016. De flesta flyttade bara en gång under 2017, men cirka 14 procent, eller 171 164 personer flyttade två eller fler gånger. Totalt flyttade 1 248 506 personer vilket var en ökning med 3 procent jämfört med 2016. Cirka var 8:e person i Sverige gjorde en inrikes flytt under 2017. 

Antal flyttningar efter typ av flyttning, 2016 och 2017

      Förändring
Typ av flytt 2017 2016 Antal Procent
Inom kommun 921 545 897 840 23 705 +2,6
Inom län 298 173     283 737  14 436    +5,1
Mellan län 236 816     224 017 12 799    +5,7
Totalt 1 456 534 1 405 594 50 940    +3,6

De flesta flyttar är korta, knappt två av tre eller 921 545 var inom den egna kommunen. Var femte flytt var över kommungränsen men inom länet och 16 procent av flyttarna gick mellan län. Den största procentuella ökningen, jämfört med 2016, hade flyttningar över en länsgräns. Dessa var 6 procent fler än under 2016. Sett till antal flyttar ökade flyttarna inom kommunen mest, 23 705 fler flyttar eller 3 procent fler.

 

Medelålder efter typ av flytt per månad 

Unga flyttar längre

Männen är något yngre än kvinnor vid flytten. Den genomsnittliga åldern för män är 30,6 år och för kvinnor 31,3 år vid flytten. Den genomsnittliga åldern för samtliga som flyttade var 31 år.

Medelåldern sjunker ju längre flytten är. För flyttar inom kommunen är medelåldern 31,6 år, inom länet 30,3 år och mellan län 29,2 år. I augusti när de flesta flyttar mellan länen äger rum så sjunker medelåldern till 26,9 år. Månaden med näst lägst medelålder för flyttar mellan län var januari, därefter kommer september och juni. Dessa månader sammanfaller med terminsstart och slut för högskolor och universitet. Många flyttar för att påbörja studier eller i samband med att de avslutat dem och påbörjar arbetslivet. Mer än hälften av alla flyttar mellan länen sker i åldrarna 19-30 år.

Antalet inrikes flyttar efter ålder och kön

 

Man flyttar främst i två skeden av livet: före skolåldern, och mellan 20 och 30.  Under tiden barn går i skolan sker få flyttar. Sedan sker många flyttar igen när man etablerar sitt eget boende. Därefter sker färre flyttar. 

Flyttningar under 2017 per månad efter typ, procent


Vanligast att flytta i augusti

Den absolut vanligaste månaden för att flytta under 2017 var augusti, då nästan var tionde flytt ägde rum. Framförallt gällde det flyttningar över länsgräns. Nästan 14 procent av dessa flyttar skedde under augusti månad. Även september och juni var vanliga månader för flyttar över länsgränsen. Även här är den bakomliggande orsaken troligtvis den rotation av studenter som äger rum vid högskolorna vid terminsstart och slut. Även flyttar inom län hade sin höjdpunkt under augusti. Däremot var september vanligaste månaden för flyttar inom en kommun.

April var den månad då lägst antal inrikes flyttningar skedde. Samtliga typer av flyttar, inom kommun, inom län eller mellan län hade den lägsta noteringen under april månad.

Flyttningar baseras på folkbokföring

Statistiken bygger på folkbokföringsuppgifter. En ändring av adress i folkbokföring räknas som en flyttning. Flyttdag avser dagen när flyttningen blev registrerad.

Kontakt

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se