Till innehåll på sidan

Majoriteten av eleverna på gymnasiet arbetar

Publicerad: 2018-03-14

En majoritet, eller 65 procent, av de svenska gymnasieeleverna arbetar. Det vanligaste är sommarjobb, men en fjärdedel av eleverna på gymnasiet arbetar hela året. Många arbetar inom hotell- och restaurangbranschen.

År 2016 fanns det drygt 317 000 ungdomar i åldern 16–18 i Sverige. De flesta av dem gick på gymnasiet. Samtidigt var det 66 procent av kvinnorna och 57 procent av männen i åldersgruppen som även fick lön från arbete enligt Skatteverkets kontrolluppgifter. 23 procent, eller 45 000 personer, hade en anställning som varade över hela året. Ungefär en tredjedel jobbade endast en eller två månader. 

Anställningstid enligt kontrolluppgift från Skatteverket

För ungdomar, 16–18 år, med löneinkomst, 2016. Procentuell fördelning.

Månader Andel
12 23
11 2
10 2
9 3
8 5
7 10
6 5
5 3
4 4
3 10
2 18
1 14

Sommarjobb vanligast i juli

Juli är den månad då flest ungdomar jobbade 2016. Även under juni, augusti och september var det många som arbetade. Det var färre personer som jobbade under vårterminen än under höstterminen.

Antal ungdomar 16–18 år efter anställningsmånad, 2016

Månad Antal personer
Januari 60 000
Februari 60 600
Mars 65 300
April 73 000
Maj 80 300
Juni 137 300
Juli 162 700
Augusti 135 100
September 101 100
Oktober 96 700
November 96 400
December 92 800

I tabellen kan en person vara med flera gånger om anställningen sträcker sig över flera månader.

Många unga arbetar på hotell och restaurang

Att arbeta inom hotell och restaurangbranschen låg i topp för både kvinnor och män i åldern 16–18 år, följt av detaljhandeln för kvinnor och byggindustrin för män.

Vanligast kända näringsgren i åldern 16–18 år, 2016

  Män Kvinnor
1 Hotell och restauranger Hotell och restauranger
2 Byggindustri Detaljhandel
3 Detaljhandel Enheter för kultur, nöje och fritid
4 Enheter för kultur, nöje och fritid Utbildningsväsendet
5 Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice o.d. Personliga tjänster och annan service

9 av 10 unga i Norrbotten arbetar

Bland de fem kommuner med högst andel 16–18-åringar som arbetat under 2016 finns fyra kommuner i Norrbotten. Högst andel hade Storumans kommun där 91 procent i åldersgruppen hade en löneinkomst. Männen arbetade främst inom Jordbruk, skogsbruk och fiske, Byggindustri samt Detaljhandel. Kvinnorna arbetade främst inom Detaljhandel och Hotell och restauranger.

Lägst andel unga som arbetar finns i Sandvikens kommun där 36 procent av alla 16–18-åringar hade en löneinkomst. Där arbetade männen främst inom Stål- och metallverk och Byggindustrin, medan kvinnorna även här arbetade inom Hotell och restaurang och Detaljhandeln.

Ungdomar 16–18 år med löneinkomst efter kommun, 2016

Andel (procent) av alla i gruppen

Kommun Män Kvinnor Totalt
Storuman 88 95 91
Arvidsjaur 90 91 91
Kalix 87 89 88
Överkalix 82 95 88
Kiruna 82 91 86
  ..    
Riket 57 66 61
  ..    
Gävle 41 46 43
Surahammar 37 49 43
Åstorp 40 45 42
Burlöv 35 47 40
Sandviken 34 39 36

Något fler ungdomar i Stockholm och Göteborg arbetade jämfört med genomsnittet för Sverige, 64 respektive 62 procent. I Malmö var det 51 procent av 16–18-åringarna som hade en löneinkomst 2016. Det är klart under riksgenomsnittet på 61 procent. 

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik

Artikeln bygger på den kontrolluppgiftsbaserade lönesummestatistiken (LSUM). Den baseras på de årliga kontrolluppgifter som arbetsgivare lämnar till Skatteverket för sina anställda. Kontrolluppgiften innehåller bland annat uppgifter om lönesumma, preliminär A-skatt och sociala ersättningar. På kontrolluppgiften ska även anges vilka månader som anställningen har avsett.

Med hjälp av LSUM kan man ta fram uppgifter om lönesummor som kan fördelas efter till exempel kön och boenderegion som län och kommun. Om en person har flera kontrolluppgifter har uppgiften om näringsgren använts från den kontrolluppgiften med högst lönesumma. Lönesumma eller löneinkomst är alltså den summerade inkomsten under året till skillnad från lön som är per enhet, till exempel per timme eller månad.

I tabellen som redovisar bransch finns bara de som kan kopplas till en särskild bransch. De som inte finns med är till stor del personer som sommarjobbat i den kommunala verksamheten.

Kontakt

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se