Till innehåll på sidan

Kort analys

Varannan 16-åring tjänar egna pengar

Senast uppdaterad: 2020-05-20

Många tonåringar har inkomster från helg- och sommarjobb. Det gäller var fjärde 15-åring och mer än varannan 16-åring. Av 13-åringarna hade cirka 6 procent en löneinkomst 2018.

Bland de yngsta tonåringarna är det få som förvärvsarbetar. Men med åldern ökar andelen tonåringar med en löneinkomst, likaså ökar de intjänade beloppen.

Av alla 16-åringar hade drygt hälften en löneinkomst 2018. Det genomsnittliga intjänade beloppet låg på drygt 10 000 kronor. För 13-åringarna låg det på 2 400 kronor.

Andel tonåringar med löneinkomst, fördelat på ålder och kön, i procent

Diagram: Andel tonåringar med löneinkomst, fördelat på ålder och kön, i procent

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, 2018.

I genomsnitt tjänade de 19-åringar som arbetade närmare 80 000 kronor år 2018.

Skillnaderna i löneinkomst mellan pojkar och flickor är små i de yngre tonåren, men senare är det vanligare bland pojkar att ha löneinkomst. Över 90 procent av de 19-åriga pojkarna hade löneinkomst 2018.

Motsvarande siffra för flickorna var 75 procent. En förklaring skulle kunna vara att fler flickor går vidare med studier direkt efter gymnasiet. I genomsnitt tjänade de 19-åringar som arbetade närmare 80 000 kronor år 2018.

Även om det är sällsynt så förkommer det att bebisar och små barn är med i till exempel filmer eller reklam. År 2018 hade cirka 100 barn som också föddes det året löneinkomster. Bland 5-åringarna var antalet 250 och bland 10-åringarna knappt 600. I genomsnitt tjänade 0–10-åringarna 3 000 kr, det gäller både pojkar och flickor. 

Andelen tonåringar med löneinkomst samma som för 20 år sedan

Om vi blickar tillbaka 20 år var andelen 13-15 åringar som hade löneinkomst 1998 ungefär densamma som 2018. Bland 16–19-åringarna var det en större andel som hade löneinkomst 2018 än 1998, förutom bland 19-åriga flickor där andelen var lägre.

Jämför vi med 2008, tio år tillbaka, är skillnaderna större. År 2008 var det lågkonjunktur och färre tonåringar hade löneinkomst. För pojkar 16–19 år skiljer det cirka tio procentenheter. Till exempel så hade 72 procent av de 17-åriga pojkarna löneinkomst 2018, motsvarande siffra för 2008 var 61 procent.

Bland flickor ser det lite annorlunda ut. Andelen som hade löneinkomst var betydligt högre 2018 än 2008 för 16- och 17-åringarna. För 19-åringarna däremot var andelen med löneinkomst 5 procentenheter lägre 2018 än 2008.

Flickors löneinkomst har ökat mer än pojkars

De intjänade beloppen, räknat i fasta priser, har ökat över tid, med undantag för 13–14-åringarna. Ökningen har varit betydligt större för flickorna. Den genomsnittliga löneinkomsten för 16-åriga flickor var närmare 6 000 kronor högre 2018 än 1998.

Ökningen för pojkar under samma period var knappt 2 000 kronor. För 19-åringarna var ökningen för flickor 37 000 kronor och för pojkar 25 000 kronor.

Både 1998 och 2008 hade pojkar högre medelinkomst än flickor i alla enskilda åldrar, men 2018 låg flickor och pojkar på samma nivåer.

Anställda inom privata sektorn

Vem anställer tonåringarna? Till allra största del är det privata företag som är tonåringarnas arbetsgivare. Bland 13-15-åringar med löneinkomst är hela 90 procent anställda av privata företag. För 18- och 19-åringarna är motsvarande siffra drygt 70 procent.

Bland 16- och 17-åringarna är det 60 procent som har privata företag som arbetsgivare, medan andelen för kommunerna ligger på drygt 35 procent. Det beror på att många kommuner erbjuder sommarjobb för ungdomar i de åldrarna.

Etiketter

Text- och innehållsansvariga